vestnik.mi.university Menu

Selezneva L., Nevirivich V., Marsov D. “Ergonims as an element of mythologization in PR-discours”, Вестник. №1 (1), 2018


№1 (1), 2018

Economics and Management

pdf-version 

Ergonims as an element of mythologization in PR-discours

Selezneva
Larisa
ANOHE« MOSCOW INTERNATIONAL UNIVERSITY», [email protected]
Nevirivich
Vyacheslav
Russian State Social University, [email protected]
Marsov
Daniil
Russian State Social University, [email protected]
Key words:
Ergonim, brand, myth, mythologization, image, PR-discours.
Summary: This article reviews ergonims particularly in the names of Apple and Coca-Cola companies. The authors note that ergonims do not have only nominative function but an image-nominative one, participating in formation of the company image. The image of the company which is created in consumers’ minds is based on using different myths. The authors display myth narrative and the ways of its creation.
Is passed for the press: 28 november 2018 year


Literature

Literatura

1.Podolskaya N.V. Slovar russkoj onomastitcheskoj terminologii. M.: Nauka, 1978. 198 S.

2.Potcheptsov G.G. Kommunikativnye tekhnologii dvadtsatogo veka. – M.: «Refl-buk», K.: «Vakler». 2000. 352 s.

3.Selezneva L.V. «Semiotitcheskaya propiska» mifa v diskursivnykh praktikakh reklamy i PR // Rossijskaya shkola svyazej s obtshestvennostyu: ezhegodnyj almanakh. Vyp. 9. – M., 2017, S.86-96

4.Selezneva L.V. Podgotovka reklamnogo i PR-teksta. M.: Rossijskij gosudarstvennyj sotsialnyj universitet. 2013.160 s.

5.Tortunova I.A. Ergonim kak rezultat retchetvortchestva// Nautchnyj dialog. 2012. № 3. S. 124-137

6.Tultchinskij G.L. Brendy kak mifologiya sovremennogo massovogo obtshestva // Semiozis i kultura: ot realnosti k tekstu – ot teksta k realnosti. Vyp.7. Syktyvkar: KPI, 2011, S.189-200.

7.Shilkov Yu.M. O prirode fiktsionalnogo diskursa // Seriya «Mysliteli», Ya. (A. Slinin) i MЫ. , Vypusk 10 / K 70-letiyu professora Yaroslava Anatolevitcha Slinina Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obtshestvo, 2002.C.606 //URL: http://anthropology.ru/ru/text/shilkov-yum/o-prirode-fikcionalnogo-diskursa

8.Apple – Perspective // Youtube. 2005// URL: https://www.youtube.com/watch?v=TJ1SDXbij8Y (data obratsheniya 27.05.18)

9.Introducing iPhone // Apple. 2007// URL: https://web.archive.org/web/20070111091833/http://www.apple.com:80/iphone (data obratsheniya 27.05.18)

10.Iphone 6s- The only thing that’s changed is everything // Youtube. 2005// URL: https://www.youtube.com/watch?v=FAMycefxKj4 (data obratsheniya 27.05.18)

11.The meaning of the ‘i’ in ‘iPhone’ — as explained by Steve Jobs // Businessinsider 2016// URL: http://www.businessinsider.com/what-i-means-iphone-2016-9 (data obratsheniya 27.05.18)
Displays: 688; Downloads: 86;