vestnik.mi.university Menu

Nagaeva I. “The use of m-learning technology in the educational process”, Вестник. №1 (1), 2018


№1 (1), 2018

Pedagogy and psychology

pdf-version 

The use of m-learning technology in the educational process

Nagaeva
Irina A
ANOHE, [email protected]
Key words:
m-learning, e-learning, internet users, information resource.
Summary: The relevance of the announced subject consists in identification of m-learning opportunities in educational process. The purpose of m-learning – to make educational process flexible, available and personalized. M-learning represents innovative means for new generation of trainees.
Is received: 15 october 2018 year
Is passed for the press: 15 october 2018 year

Literature

Nagaeva I.A. Modelirovanie protsessa prepodavaniya v virtualnom obrazovatelnom prostranstve vuza // Perspektivy nauki i obrazovaniya. 2013. № 4. S. 79 – 92.

2. Nagaeva I.A. Setevoe obutchenie: stanovlenie i perspektivy razvitiya // Nautchnoe obespetchenie sistemy povysheniya kvalifikatsii kadrov. 2013. № 3 – 4 (16). S. 31 – 37.

3. Nagaeva I.A. Tekhnologiya podgotovki i provedeniya praktitcheskikh onlajn-zanyatij // Internet-zhurnal «Naukovedenie». 2014. № 2 (21). S. 165.

4. Klopfer E. Klopfer, E. Obrazovanie i dopolnennaya realnost: issledovanie i dizajn mobilnykh igr dlya obrazovaniya: per. s angl. Elektronnyj resurs // MIT Press, Cambridge, MA. 2008. URL: https://mitpress.mit.edu/books/augmented-learning (data obratsheniya: 29/10/2015).

5. https://www.web-canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-i-trendy/ (data obratsheniya: 10.05.2018).
Displays: 660; Downloads: 272;